Ferencvárosi Kalendárium, 2006Tartalom:

[a hónap nevére klikkelve letöltheti az adott hónap teljes anyagát pdf formátumban]


Címoldal___________________________________________________1
Impresszum_________________________________________________2
Gegesy Ferenc köszöntôje___________________________________3

JANUÁR
Naptár_____________________________________________________4 Jeles napok________________________________________________5 Évfordulók_________________________________________________6 Beszélgetés Dr. Szabó István református püspökkel__________7 Középsô ferencvárosi rehabilitáció________________________12 250 éve születtek...______________________________________16 Nemzetiségek bemutatása (görög)___________________________18 Életmód, hobbi____________________________________________21
FEBRUÁR
Naptár____________________________________________________22 Jeles napok_______________________________________________23 Évfordulók________________________________________________24 Beszélgetés Szabon Gáborral_______________________________25 SONC CITY: Város a szobában_______________________________29 A marhavágóhíd____________________________________________30 Beszélgetés dr. Marosi Ernô akadémikussal_________________31 100 éves Ady Endre Új versek kötete_______________________36 Nemzetiségek bemutatása (roma)____________________________38 Életmód, hobbi____________________________________________39
MÁRCIUS
Naptár____________________________________________________40 Jeles napok_______________________________________________41 Évfordulók________________________________________________42 Beszélgetés Zombory Miklóssal_____________________________43 Ferencváros országgyűlési képviselôi______________________45 Hogyan választunk?________________________________________46 József Attila: Hazám (vers)_______________________________48 Vendégségben Pavletits Ödönnél____________________________50 Egy éve indult útjára a Nemzeti Konzultáció_______________52 Tôkéczki László: Ki volt és ki ma a polgár?_______________54 Testvérvárosunk: Magyarkanizsa____________________________55 Nemzetiségek bemutatása (ruszin)__________________________56 Életmód, hobbi____________________________________________57
ÁPRILIS
Naptár____________________________________________________58 Jeles napok_______________________________________________59 Évfordulók________________________________________________60 Beszélgetés Jordán Tamással_______________________________61 Egy éve hunyt el II. János Pál pápa_______________________64 Holocaust Emlékközpont____________________________________68 A Bakáts téri római katolikus templom_____________________70 Gondolatok József Attiláról_______________________________74 Életmód, hobbi____________________________________________75
MÁJUS
Naptár____________________________________________________76 Jeles napok_______________________________________________77 Évfordulók________________________________________________78 Interjú a 70 éves Lázár Ervinnel__________________________79 Az Iparművészeti Múzeum___________________________________84 Testvérvárosunk: Sepsziszentgyörgy________________________86 Nemzetiségek bemutatása (német)___________________________88 Az Európai Unió zászlaja__________________________________90 Életmód, hobbi____________________________________________91
JÚNIUS
Naptár____________________________________________________92 Jeles napok_______________________________________________93 Évfordulók________________________________________________94 Interjú Szabó Júliával____________________________________95 Reményik Sándor: Keserű szívvel (vers)____________________97 A Bp.-i Corvinus Egyetem története________________________98 Beszélgetés Koltay Gábor rendezôvel______________________101 József Attila: Nem, nem, soha! (vers)____________________103 Kôrösi Csoma Sándor Ált. Iskola _________________________104 Nemzetiségek bemutatása (bolgár)_________________________106 Utazási elôkészületek____________________________________108 Életmód, hobbi___________________________________________109
JÚLIUS
Naptár___________________________________________________110 Jeles napok______________________________________________111 Évfordulók_______________________________________________112 Beszélgetés Szabó István filmrendezôvel__________________113 Különleges secco művészet________________________________118 A Schöpf-Merei Kórház____________________________________120 Koltay Gábor a Ferencvárosi Ünnepi Játékokról____________121 550 éve történt: a nándorfehérvári diadal________________124 Nemzetiségek bemutatása (román)__________________________126 Életmód, hobbi___________________________________________127
AUGUSZTUS
Naptár___________________________________________________128 Jeles napok______________________________________________129 Évfordulók_______________________________________________130 Beszélgetés Dobai Péterrel_______________________________131 Szent István napjára_____________________________________135 Művészeti falinaptár-gyűjtemény__________________________136 480 éve történt: a mohácsi vész__________________________137 Hatvanéves a Forint______________________________________138 Nemzetiségek bemutatása (szerb)__________________________142 Testvérvárosunk: Királyhelmec____________________________144 Életmód, hobbi___________________________________________145
SZEPTEMBER
Naptár___________________________________________________146 Jeles napok______________________________________________147 Évfordulók_______________________________________________148 Beszélgetés dr. Müller György plébánossal________________149 Gyere és lásd!___________________________________________154 Beszélgetés Gönczi Ambrussal_____________________________155 Hôgyes Endre_____________________________________________156 Dobai Péter: Bakáts tér (vers)___________________________157 Buda felszabadul_________________________________________158 A keresztény eszmék letéteményesei_______________________159 Nemzetiségek bemutatása (ukrán)__________________________162 Életmód, hobbi___________________________________________163
OKTÓBER
Naptár___________________________________________________164 Jeles napok______________________________________________165 Évfordulók_______________________________________________166 Református Egyetem a Ferencvárosban______________________167 Interjú Nagy Ernôvel_____________________________________171 Pongrátz Gergely emlékére________________________________174 Látogatás Kiskunmajsán___________________________________176 Gyóni Géza: Cézár, én nem megyek (vers)__________________178 Angyal István____________________________________________179 Somogyi Ferenc 56-os élményei____________________________180 Életmód, hobbi___________________________________________181
NOVEMBER
Naptár___________________________________________________182 Jeles napok______________________________________________183 Évfordulók_______________________________________________184 Beszélgetés Ligeti Andrással_____________________________185 Ravasz László emlékére___________________________________188 70 éve húnyt el Kosztolányi Dezsô________________________190 Beszélgetés dr. Ormossy Attilával________________________192 Erzsébet királyné Ház Ferencvárosban_____________________196 Üzenet Erdélybôl_________________________________________198 Életmód, hobbi___________________________________________199
DECEMBER
Naptár___________________________________________________200 Jeles napok______________________________________________201 Évfordulók_______________________________________________202 Szent Pál: Szeretethimnusz_______________________________203 Interjú dr. Kerényi Lajossal_____________________________204 Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium_______206 Téglamúzeum______________________________________________208 Könyvesház a Kultuccában_________________________________210 Salkaházi Sára___________________________________________211 József Attila: Isten (vers)______________________________211 Testvérvárosunk: Beregszász______________________________212 G. G. Marquez: Búcsúlevél________________________________214 Életmód, hobbi___________________________________________215 Zárszó___________________________________________________216
Impresszum:


Felelôs szerkesztô László György
Szerkesztôbizottság tagjai: Boldizsár László, Keöves Ferenc, Kandolka László, Sándor Gábor, Szabó Zsolt, Vas Ágota
Helytörténeti tudományos koordinátor: Cordi Kft.
Helytörténeti tanácsadó: Gönczi Ambrus

ISBN 963 219 928 6

Kiadja a Ferencvárosi Ifjúsági és Polgári Egyesület
Felelôs kiadó: Kandolka László
Készítette a Százszorszép Kiadó és Nyomda Kft.
Felelôs vezetô: Vas Ágota