Ferencvárosi Kalendárium, 2007


'...kövekből, intézményekből és szimbólumokból a szabadság, a méltóság és az értelem világát felépíteni

egy olyan univerzumban, amelyben lehet, hogy nincs szabadság, nincs méltóság és nincs értelem:

ez a nagy emberi kaland...'

[Hankiss Elemér]


Tartalom:

[a hónap nevére klikkelve letöltheti az adott hónap teljes anyagát pdf formátumban]Címoldal______________________________________________________________1
Impresszum____________________________________________________________2
Tartalomjegyzék_______________________________________________________3
Bevezető gondolatok___________________________________________________5
Közérdekű információk_________________________________________________7

JANUÁR
József Attila: A hetedik_____________________________________________10 Naptár, reformkonyhai recept_________________________________________11 Évfordulók___________________________________________________________12 Lelki útravaló [Léta Sándor, unitárius lelkész]______________________13 Beszélgetés Vathy Zsuzsa írónôvel____________________________________15 Fáy András___________________________________________________________19 'Isten egységét állítjuk' -- Beszélgetés Léta Sándor lelkésszel______20 15 km átéri a világot? -- Látogatás a budapesti Goethe Intézetben____23 FEBRUÁR

József Attila: Reménytelenül_________________________________________28 Naptár, reformkonyhai recept_________________________________________29 Évfordulók___________________________________________________________30 Lelki útravaló [Berán Ferenc, katolikus hittanár]____________________31 50 éve: Benkó Dixieland! -- Beszélgetés Benkó Sándoral_______________32 Ferencváros története I._____________________________________________36 Fűben, fában orvosság -- no és világsiker____________________________40 Könyvtárak a Ferencvárosban__________________________________________44 MÁRCIUS

József Attila: Haszon________________________________________________46 Naptár, reformkonyhai recept_________________________________________47 Évfordulók___________________________________________________________48 Lelki útravaló [Kerényi Lajos, plébános]_____________________________49 Ferencváros festôje -- Beszélgetés Tavaszy Noémival__________________50 Ferencváros története II.____________________________________________54 Torzó kert a Duna-parton_____________________________________________58 5 éves a Nemzeti Színház_____________________________________________60 Szentágothai János___________________________________________________61 ÁPRILIS
József Attila: Vigasz________________________________________________64 Naptár, reformkonyhai recept_________________________________________65 Évfordulók___________________________________________________________66 Lelki útravaló [Kun András Nándor, református lelkipásztor]__________67 Ferencváros, az egyetemi központ_____________________________________69 Látogatás Brauch Jánosné Babits Kláránál_____________________________72 Bogád Antal: Feledés köd a homályból (H Beához)______________________73 120 éve született Áprily Lajos_______________________________________74 Tavaly történt: országgyűlési választások____________________________76 Védett lakások Ferencvárosban________________________________________78 MÁJUS
József Attila: Számvetés_____________________________________________82 Naptár, reformkonyhai recept_________________________________________83 Évfordulók___________________________________________________________84 Lelki útravaló [Békési Sándor, nyugalmazott plébános]________________85 Egy igazi államférfi: gróf Klebelsberg Kunó__________________________86 Volt egyszer egy Gschwindt Likôrgyár_________________________________88 FTC Emlékeim a Fradiról_____________________________________________91 Gudbrand Gregersen___________________________________________________92 Ferencváros díszpolgárai_____________________________________________94 Tavaly történt: Evangélikus templom alapkôletétele___________________96 Dsida Jenô: Az utolsó miatyánk_______________________________________97 Új-Ferencváros_______________________________________________________98 JÚNIUS

József Attila: Gyermekké tettél_____________________________________100 Naptár, reformkonyhai recept________________________________________101 Évfordulók__________________________________________________________102 Lelki útravaló [Békési Sándor, nyugalmazott plébános]_______________103 Beszélgetés Domokos Mátyás irodalomtörténésszel_____________________104 Lónyay utcai református gimnázium és kollégium______________________108 Bolgár templom Európa szívében______________________________________110 100 éves a Magyar Telekom Szimfonikus Zenekar_______________________111 40 éves a Ranyák üvegtechnika_______________________________________114 JÚLIUS

József Attila: Kész a leltár________________________________________118 Naptár, reformkonyhai recept________________________________________119 Évfordulók__________________________________________________________120 Lelki útravaló [Szabó Zsolt]________________________________________121 A ferencvárosi fiúk_________________________________________________123 Fegyvergyár a Ferencvárosban________________________________________125 Megemlékezés a ferencvárosi plébánia alapításáról és történetérôl___127 Az évszázad kulturális beruházása: Művészetek Palotája______________128 A ferencvárosi tömbrehabilitáció helyzete 2007-ben__________________132 Tavaly történt: Megalakult a Ferencvárosi Kolping Család____________133 AUGUSZTUS

József Attila: Nem emel föl_________________________________________136 Naptár, reformkonyhai recept________________________________________137 Évfordulók__________________________________________________________138 Lelki útravaló [Berán Ferenc/Kerényi Lajos]_________________________139 Berlász Jenô történész bemutatása___________________________________140 Ferencvárosi utcanévadók -- A Lenhossék-família_____________________143 Egy ferencvárosi költô bemutatkozása: Seres Mihály Misó_____________144 Műemlékeink -- Az épített környezet ékkövei_________________________146 A Rádayak Ferencvárosban____________________________________________148 110 éve adták át a Vásárcsarnokot___________________________________150 Kôrösi Zoltán: Paprika______________________________________________151 SZEPTEMBER
József Attila: Bukj föl az árból____________________________________154 Naptár, reformkonyhai recept________________________________________155 Évfordulók__________________________________________________________156 Lelki útravaló [Harsányi Gábor, baptista gyülekezetvezetô]__________157 Forrás Baptista Gyülekezet__________________________________________158 Beszélgetés Polnauer Sándor fôrabbival______________________________159 Ranolder János, az iskolaalapító és a Ranolder Intézet______________162 Teleki Blanka és Leövey Klára_______________________________________164 Városmisszió, 2007, Budapest________________________________________166 Tavaly történt: Salkaházi Sára boldoggáavatása______________________168 Ferencváros a befektetô szemével____________________________________170 OKTÓBER
József Attila: [Karóval jöttél]_____________________________________172 Naptár, reformkonyhai recept________________________________________173 Évfordulók__________________________________________________________174 Lelki útravaló [Szabó Julianna, evangélikus lelkész]________________175 Beszélgetés Páll László református lelkésszel_______________________176 Októberben emlékeztünk 1956-ra______________________________________180 Ferencvárosi utcanévadók -- reformátusok____________________________183 Ferencvárosban laktak_______________________________________________184 Tavaly történt: Morális válság a 3. Magyar Köztársaságban___________187 Seres Mihály Misó: Nekem mindegy____________________________________187 NOVEMBER

József Attila: [Talán eltűnök hirtelen]_____________________________190 Naptár, reformkonyhai recept________________________________________191 Évfordulók__________________________________________________________192 Lelki útravaló [Horváth István Sándor, plébános]____________________193 Beszélgetés Ritoók Zsigmond akadémikussal___________________________194 Ravasz László el nem mondott prédikációja, 1956. november 4.________198 Kicsoda is Orbán György?____________________________________________201 Seres Mihály Misó: Társak Vagyunk___________________________________203 Kopt keresztény egyház a Gát utcában________________________________204 800 éve született Árpádházi Szent Erzsébet__________________________206 DECEMBER
József Attila: [Íme, hát megleltem hazámat]_________________________208 Naptár, reformkonyhai recept________________________________________209 Évfordulók__________________________________________________________210 Lelki útravaló [Kun András Nándor, református lelkész]______________211 Tavaly történt: csonkoló FÔKERT-észek Ferencvárosban________________213 125 éve született Kodály Zoltán_____________________________________214 Bogád Antal: Karácsony szent ünnepén________________________________215 'fehérek közt egy európai' -- 70 éve hunyt el József Attila_________216 Nôtüntetés Budapesten, 1956_________________________________________221 Betlehemezés________________________________________________________223


Impresszum:


Felelôs szerkesztô: László György

Szerkesztôbizottság tagjai: Boldizsár László, Keöves Ferenc, Sándor Gábor, Szabó Zsolt, Vas Ágota

ISSN 1788-3512

Kiadja az Új Berea Kft.
Felelôs kiadó: A Kft. ügyvezetô igazgatója
Készült az Új Berea Kft. nyomdájában
Felelôs vezetô: Sándor Gábor

A szerkesztôbizottság ezúton mond köszönetet a Ferencvárosi Kalendárium társszerzôinek és támogatóinak, valamint mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a kiadvány megjelenéséhez.

Külön köszönet illeti az alábbiakat:

Bácskai János, önkormányzati képviselô
Bolvári-Takács Gábor, a Magyar Telekom Alapítvány elnöke
Dr. Gabriele Gauler, a budapesti Goethe Intézet vezetôje
Gönczi Ambrus, a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény vezetôje
Jordán Péter, a SEM IX. Zrt. elnök-vezérigazgatója
Kandolka László, önkormányzati képviselô
Lakos Imre, országgyűlési képviselô, a SEM IX. Zrt. volt elnök-vezérigazgatója
Zettisch Ferenc, fômérnök (Quadrat Kft.)

A címlapon a Bakáts téri templom látható, melynek építése 140 éve kezdôdött.
A hátsó borítón Tavaszy Noémi a képei társaságában.
Szintén az ô hajdani Középsô-Ferencvárost ábrázoló képei díszítik minden hónap kezdôlapját, valamint a 70 éve elhunyt József Attila egy-egy verse.

A kalendárium honlapja: fk.uw.hu