Ferencvárosi Kalendárium, 2008Ha tűrnünk kell, tűrni fogunk,

ha várnunk kell, várni fogunk,

nem elbizakodva, de nem tétlenül:

hanem ôseink szent hagyományát,

utódaink elidegeníthetlen örökségét

visszakövetelendjük.

[Kossuth Lajos]


Tartalom:

[a hónap nevére klikkelve letöltheti az adott hónap teljes anyagát pdf formátumban]
Címoldal______________________________________________________________1
Impresszum____________________________________________________________2
Gondolatok 2008 elé___________________________________________________3


JANUÁR

Naptár, hónapismertetô________________________________________________6
Évfordulók____________________________________________________________7
Lelki útravaló [Gyôrffy Eszter]_______________________________________8
Interjú Dr. Gegesy Ferenc polgármesterrel_____________________________9
A nemzet zenekara____________________________________________________13
Kézművesek dicsérete [Faragó László]_________________________________16
Évfordulók___________________________________________________________17
Koltay Gábor új filmje Wass Albertrôl________________________________18
100 éve indult a Nyugat______________________________________________20
Egészségügyi tanácsok________________________________________________21
Wass Albert: Üzenet haza_____________________________________________22

FEBRUÁR

Naptár, hónapismertetô_______________________________________________24
Évfordulók___________________________________________________________25
Lelki útravaló [Harsányi Gábor]______________________________________26
Beszélgetés Dr. Békési Sándor dékánnal_______________________________27
Malomipari Múzeum a Ferencvárosban___________________________________30
A ferencvárosi gôzmalmok és életre keltôik___________________________32
20 éves a budapesti Goethe Intézet___________________________________35
Kolostor és iskola Ferencváros szívében______________________________38
Seres Mihály Misó: Országút!_________________________________________40

MÁRCIUS

Naptár, hónapismertetô_______________________________________________42
Évfordulók___________________________________________________________43
1848 - Március_______________________________________________________44
Lelki útravaló [Beran Ferenc]________________________________________46
Beszélgetés Ács Margit író, közíró, szerkesztôvel____________________47
Református sajtó a Ferencvárosban____________________________________51
Fél évszázados a Reformátusok lapja__________________________________53
A nagy pesti árvíz___________________________________________________57
A 9STV elsô hat éve Ferencvárosban___________________________________60
Egészségügyi tanácsok________________________________________________61
Dobai Péter: Fekvô akt_______________________________________________62

ÁPRILIS

Naptár, hónapismertetô_______________________________________________64
Évfordulók___________________________________________________________65
1848 - Április_______________________________________________________66
Lelki útravaló [Müller György]_______________________________________68
A Pest Megyei Levéltárról____________________________________________69
10 éve nyílt meg a Trafó_____________________________________________72
A Ferencvárosi Helytörténeti Egyesületrôl (FHE)______________________75
Huszonöt évvel ezelôtt hunyt el Illyés Gyula_________________________77
Dinyés László: Dobó István síremléke_________________________________80

MÁJUS

Naptár, hónapismertetô_______________________________________________82
Évfordulók___________________________________________________________83
1848 - Május_________________________________________________________84
Lelki útravaló [Gyôrffy Eszter]______________________________________86
Beszélgetés Lapis Károly orvosprofesszor akadémikussal_______________87
Schmidt Egon író gondolatai__________________________________________91
Arcusfest____________________________________________________________93
Kézművesek dicsérete_________________________________________________94
100 éves a Fáy András Szakközépiskola________________________________95
Egészségügyi tanácsok________________________________________________97
Wass Albert: Mikor a bujdosó az Istennel beszél______________________98

JÚNIUS

Naptár, hónapismertetô______________________________________________100
Évfordulók__________________________________________________________101
1848 - Június_______________________________________________________102
Lelki útravaló [Müller György]______________________________________104
Beszélgetés dr. Országh Mihály állatorvos ornitológussal____________105
A József Attila lakóteleprôl________________________________________108
Székház a Kálvin téren______________________________________________112
A Ferencvárosi Kolping Család Egyesület elsô évi tevékenysége_______114
A Ferencvárosi Torna Club futballmúzeumáról_________________________117
Bogád Antal: A világról_____________________________________________120
Bogád Antal: Milyen lehet...________________________________________120

JÚLIUS

Naptár, hónapismertetô______________________________________________122
Évfordulók__________________________________________________________123
1848 - Július_______________________________________________________124
Lelki útravaló [László György]______________________________________126
Beszélgetés Hazai György turkológus professzor-akadémikussal________127
A Gyáli út-Aszódi telep története___________________________________131
HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Bolyai Haditechnikai Park_________134
Egészségügyi tanácsok_______________________________________________137
Dobai Péter: "Van fájdalom a gondolatban"___________________________138

AUGUSZTUS

Naptár, hónapismertetô______________________________________________140
Évfordulók__________________________________________________________141
1848 - Augusztus____________________________________________________142
Lelki útravaló [László György]______________________________________144
60 éve született Péli Tamás_________________________________________145
Katolikus szemelvények a ferencvárosi helyi sajtóból 1870-1947______148
Interjú Zubornyák Zoltánnal, az FMK igazgatójával___________________151
1918, az elsô világháború utolsó éve________________________________154
Wass Albert: Hontalanság hitvallása_________________________________156

SZEPTEMBER

Naptár, hónapismertetô______________________________________________158
Évfordulók__________________________________________________________159
1848 - Szeptember___________________________________________________160
Lelki útravaló [Dr. Sípos Ete Álmos]________________________________162
100 éves az Örökimádás templom______________________________________163
Wallis Ingatlan Zrt.________________________________________________166
Puskás Tivadar Távközlési Technikum_________________________________168
Átadták a Corvinus Egyetem új épületét______________________________170
Városmisszió Ferencvárosban_________________________________________172
Egészségügyi tanácsok_______________________________________________177
A nagyvárad téri Egyházközség_______________________________________177
Seres Mihály Misó: Szűzbeszéd (részlet)_____________________________178

OKTÓBER

Naptár, hónapismertetô______________________________________________180
Évfordulók__________________________________________________________181
1848 - Október______________________________________________________182
Lelki útravaló [Gyôrffy Eszter]_____________________________________184
Látogatás a Budapesti Music Centerben_______________________________185
Életképek egy ferencvárosi lelkész naplójából_______________________188
Várható-e a magyar politikai rendszer átalakulása?__________________191
Illyés Gyula: A reformáció genfi emlékműve elôtt____________________195

NOVEMBER

Naptár, hónapismertetô______________________________________________198
Évfordulók__________________________________________________________199
1848 - November_____________________________________________________200
Lelki útravaló [Molnár Miklós]______________________________________202
Beszélgetés Böhm Judit Mária Eglantin tartományfônöknôvel___________204
Ferencvárosi Tanoda_________________________________________________208
Beszélgetés Jordán Péterrel, a SEM IX. elnök-vezérigazgatójával_____210
Egészségügyi tanácsok_______________________________________________213
Wass Albert: A láthatatlan lobogó___________________________________214

DECEMBER

Naptár, hónapismertetô______________________________________________216
Évfordulók__________________________________________________________217
1848 - December_____________________________________________________218
Lelki útravaló [Nikodém Lajos]______________________________________220
Találkozás Gulyás János filmessel___________________________________221
Röviden a csángókról________________________________________________224
Csia Lajos bibliakutató életútja____________________________________227
Egy pesti ház története_____________________________________________230
Arcadom Építôipari Zrt._____________________________________________235
Tartalom____________________________________________________________238


Impresszum:


Felelôs szerkesztô: Boldizsár László

Szerkesztôbizottság tagjai: Dinyés László, Keöves Ferenc, László György, Sándor Gábor, Szabó Zsolt, Vas Ágota


A kiadvány megjelenését támogatták:
Ferencvárosi Önkormányzat, Wallis Ingatlan Zrt., SEM IX. Zrt., Arcadom Építôipari Zrt., Goethe Intézet


A szerkesztôbizottság ezúton mond köszönetet a Ferencvárosi Kalendárium társszerzôinek és támogatóinak, valamint mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a kiadvány megjelenéséhez.


A címlapon a 100 éve felszentelt Örökimádás templom látható,
a hátsó borítón ugyancsak a templom egy korabeli képeslapon,
a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény jóvoltából.
Szintén a Helytörténeti Gyűjtemény képeslapjai díszítik a hónapok színes címlapjait,
valamint a megfelelô épületek, utcarészletek mai fényképei, melyeket Boldizsár László készített.
Kossuth-grafika: Dinyés László.


A 2009-es Ferencvárosi Kalendáriumhoz várjuk társszerzôk és hirdetôk jelentkezését!
Telefon: 06 20 3525153 * E-mail: f.kalendarium@freemail.hu

A kalendárium honlapja: fk.uw.hu


Tördelés: Heckmann Bt. Kiadja az Új Berea Kft.
Felelôs kiadó: A Kft. ügyvezetô igazgatója
Készült az Új Berea Kft. nyomdájában
Felelôs vezetô: Sándor Gábor