Ferencvárosi Kalendárium, 2013"...Ez a hely itt egykor város fog lenni, és porainkat összekeverik a

paloták vakolatával... Ez a nagy homokpuszta itt körülünk paloták hosszú

sorával lesz beépítve. Száz meg száz iparűző gyár kéménye fogja fekete

füstjével szőni fölénk a szemfödelet, s gépeinek zúgása fogja képezni a föld

szívdobogását, mely bennünket ébren lenni készt. Terjeszkedni fog az égsark

minden része felé a kővé vált élet, s a sírokat beépítik utcasorokkal! Az

elvetett magból cédrusfa lesz! A hosszú Duna-partot fejedelmi házsorok

koszorúzzák, s azok között a tudomány, művészet, ipar, kereskedelem

monumentumai! A köztereken a hírhedett ősök ércszobrai fogják hirdetni

múltunkat. - A királyi Duna tükrét állóhidak ölelik át, ércből, kőből: örök

építmények. Gőzhajók seregei lepik el folyamunkat, miket csak hírükből

ismerünk még most, s vasutak hosszú vonalai fognak összetalálkozni városunk

alatt, mikről még most csak külországok beszélnek. És lesz népünk, amely

hazájának örül, mely nevének díszére munkál, lesznek nagy embereink, kiket a

világ bámulni fog, lesznek hőseink, dicső szellemeink, kikben újjászületünk,

lesz életünk, melynek szűk lesz ez a város; leszünk nemzet, mint még sohase

voltunk..."

[Jókai Mór: És mégis mozog a föld]Tartalom:

[a hónap nevére klikkelve letöltheti az adott hónap teljes anyagát pdf formátumban]


Címoldal______________________________________________________________1
Impresszum____________________________________________________________2
Bevezető [dr. Kerényi Lajos]__________________________________________3
Petőfi Sándor: Pálnapkor______________________________________________4


Január

Naptár________________________________________________________________6
Évfordulók____________________________________________________________7
Lelki útravaló [Lukács József]________________________________________8
A doni katasztrófa 70. évfordulóján___________________________________9
Idegen földön - Egy magyar királyi vezérkari őrnagy a fronton________13
90 éve történt - Szól a rádió________________________________________19
A halhatatlanság magyar költôje - 190 éve született Petôfi Sándor____20
Petőfi Sándor: Pest__________________________________________________26


Február

Naptár_______________________________________________________________28
Évfordulók___________________________________________________________29
Lelki útravaló [Pataki András Dávid]_________________________________30
"Kitalálni, létrehozni valamit..." - Beszélgetés Litkai Gergellyel___31
Megújul a Csarnok tér - Belső-Ferencváros kulturális negyed__________35
Ötven évvel ezelôtt halt meg Lajtha László zeneszerzô, népzenekutató_37
Kisa Judit reform receptjei - Tavasz_________________________________41
500 éve festette Raffaello a "Sixtus-madonná"-t______________________42
Petőfi Sándor: Megint beszélünk s csak beszélünk_____________________44


Március

Naptár_______________________________________________________________46
Évfordulók___________________________________________________________47
Lelki útravaló [Lukács József]_______________________________________48
Ferencváros, a vendéglôk és kávéházak otthona________________________49
Ferencvárosi Pünkösd... - Beszélgetés Snétberger Ferenncel___________54
A Dandár - Történetek a fürdôbôl_____________________________________56
40 éve történt - A vietnámi háború vége______________________________60
Petőfi Sándor: Remény, Ki fogja..., Szeretője-e vajon..., A bánat?___62


Április

Naptár_______________________________________________________________64
Évfordulók___________________________________________________________65
Lelki útravaló [Koczor Tamás]________________________________________66
Ferencvárosi ipartörténet (I.)_______________________________________67
Négy kézzel - egymásra hangolva______________________________________71
Krétakör a Gönczy Pál utcában________________________________________74
Tavaly történt - Orgonaszentelés a Szent Kereszt templomban__________77
Albrecht Dürer: Lovag, halál és ördög________________________________80
Thierry Monfils, a belga magyar atya_________________________________82
Petőfi Sándor: Tarka élet____________________________________________84


Május

Naptár_______________________________________________________________86
Évfordulók___________________________________________________________87
Lelki útravaló [Müller György]_______________________________________88
Ferencvárosi ipartörténet (II.)______________________________________89
Krúdy elaludt... - 80 éve hunyt el Krúdy Gyula_______________________93
Kisa Judit reform receptjei - Nyár___________________________________97
Wagner Emlékév - 2013________________________________________________98
Tavaly történt - Új bölcsôde épül Ferencvárosban____________________100
Petőfi Sándor: Szeretlek, kedvesem!_________________________________102


Június

Naptár______________________________________________________________104
Évfordulók__________________________________________________________105
Lelki útravaló [Harsányi Gábor]_____________________________________106
Archív interjú Weöres Sándorral_____________________________________107
100 éve született Weöres Sándor, XX. századi költőgéniusza__________109
Tavaly történt - Kerényi Lajos atya gyémántmiséje___________________112
50 éve történt - Elhunyt XXIII. János pápa__________________________114
75 éve történt - Eucharisztikus Világkongresszus Budapesten_________115
"Szép e világ, gyönyörű e világ..." - 75 éve hunyt el Dzsida Jenô___116
Tavaly történt - A korsós lány hazatért_____________________________119
Petőfi Sándor: Elértem, amit ember érhet el...______________________120


Július

Naptár______________________________________________________________122
Évfordulók__________________________________________________________123
Lelki útravaló [Tamási József]______________________________________124
"Erős vár a mi Istenünk" - Beszélgetés Koczor Tamással______________125
1913 - Az utolsó békeév és a Balkán-háborúk_________________________128
A kölni Mindszenty Magyar Ház története a végéhez közeledik_________130
Magyar misszionáriusnô Pápuán_______________________________________132
Ferencvárosi Kálvin-ábrázolások_____________________________________134
A Ferencvárosi Kolping Család Egyesület élete az elmúlt két évben___139
Petőfi Sándor: Meddig alszol még, hazám?____________________________120


Augusztus

Naptár______________________________________________________________144
Évfordulók__________________________________________________________145
Lelki útravaló [Lőrincz Zoltán Péter]_______________________________146
"Isten gyógyít" - Beszélgetés Mészáros Margittal____________________148
"Hass, alkoss, gyarapíts!" - 175 éve hunyt el Kölcsey Ferenc________150
Tavaly történt - Elhunyt Zwack Péter________________________________154
Gárdonyi Géza - 150 éve született az író-tanító_____________________156
Kisa Judit reform receptjei - Nyár__________________________________159
Petőfi Sándor: A négyökrös szekér___________________________________160


Szeptember

Naptár______________________________________________________________162
Évfordulók__________________________________________________________163
Lelki útravaló [Totha Péter Joel]___________________________________164
A Krími Kánság kutatója - Beszélgetés Ivanics Máriával______________165
Vámbéry Ármin Emlékév - 2013________________________________________169
Balog Zoltán előadása_______________________________________________173
120 éve született Szent-Györgyi Albert______________________________176
Petőfi Sándor: Az erdélyi hadsereg__________________________________120


Október

Naptár______________________________________________________________180
Évfordulók__________________________________________________________181
Lelki útravaló [Koczor Tamás]_______________________________________182
Nem csak személyes történelem - Beszélgetés dr. Kausay Tiborral_____183
Az operairodalom fejedelme - 200 éve született Verdi________________188
Kalendárium bemutató - Királyhelmec_________________________________191
50 éve hunyt el Edith Piaf__________________________________________192
Tavaly történt - Berki Viola emléktáblájának felavatása_____________194
Tavaly történt - Átadták a felújított Markusovszky téri parkot______195
Zöldterületek Ferencvárosban________________________________________197
Petőfi Sándor: Szörnyű idő__________________________________________200


November

Naptár______________________________________________________________202
Évfordulók__________________________________________________________203
Lelki útravaló [Bereczky Zoltán]____________________________________204
Életem minden állomása Isten ajándéka - Beszélgetés Balla Péterrel__205
60 éve történt  6 : 3_______________________________________________211
Légy bátor és erős! - 400 éve lett Erdély fejedelme Bethlen Gábor___212
Kalendárium bemutató - Katolikus Kalendárium________________________214
Tavaly történt - Szentágothai János tér Ferencvárosban______________216
Kisa Judit reform receptjei - Tél___________________________________217
Petőfi Sándor: Magyar vagyok________________________________________218


December


Naptár______________________________________________________________220
Évfordulók__________________________________________________________221
Lelki útravaló [Edelényi Judith]____________________________________222
Tavaly történt - Ferencváros díszpolgára: Zwack Péter_______________223
Egy történelmi cég élén - Beszélgetés Zwack Sándorral_______________224
A FTC utolsó meccse a háború alatt__________________________________226
Templom a város peremén - 110 éves a Gát utcai templom______________228
"Francia vagyok, Párizs városából..."_______________________________235
Tavaly történt - Harangszentelés az Örökimádás templomban___________237
Tartalom____________________________________________________________239


Impresszum:


Felelős szerkesztő: Boldizsár László

Szerkesztőbizottság tagjai: Dinyés László, Erdő Franciska, Keöves Ferenc, Magyar Orsolya, Szabó Zsolt


A kiadvány megjelenését támogatta a Ferencvárosi Önkormányzat.A szerkesztőbizottság ezúton mond köszönetet a Ferencvárosi Kalendárium társszerzőinek és támogatóinak, valamint mindazoknak, akik segítséget nyújtottak a kiadvány megjelenéséhez.
Külön köszönjük a Ferencvárosi Helytörténeti Gyűjtemény archív fotóit.


A címlapon az idén 110 éve felszentelt Kaniziusz Szent Péter templom látható.

A hónapok színes címlapjai Boldizsár László képeiből készült.

Az irodalmi melléklet Dinyés László válogatása Petőfi Sándor verseiből.

Az évfordulós összeállításokat az ezenanapon.hu oldal alapján összeállította: Boldizsár László.

A 2014-es Ferencvárosi Kalendáriumhoz várjuk társszerzők és hirdetők jelentkezését!
Telefon: 06 20 3525153 * E-mail: f.kalendarium@freemail.hu

A kalendárium honlapja: fk.uw.hu


ISSN 1788-3512


Tördelés: Heckmann Bt.
Korrektúra: Farkasfalvy Judit
Felelős kiadó: Boldizsár László
Készült a Páros Print Bt. gondozásában.

Budapest, 2013.