információ:
telefon: 06 20 3525153
e-mail: f.kalendarium@freemail.hu
A kalendárium, úgy is mint a "népművelés közlönyéül szolgáló naptár" évszázadok óta fontos kultúraközvetítő szerepet tölt be a társadalomban.

Ma már talán kevésbé a nép művelését célozza, sokkal inkább a nevezetes történések összegyűjtését, a fontos események megőrzését biztosító archaikus műfajjá vált. Segíti az olvasót térben és időben eligazodni: viszonyítási pontokat ad, évfordulók, múltbeli történetek, híres emberek emlékének felidézésével, és - városi, tematikus kiadványként - értékes ismereteket nyújt szűkebb lakóhelyünkről.

A kalendárium egy példamutató civil kezdeményezés eredményeként jött létre kerületünkben. Szerkesztői igazi lokálpatrióták, akik társadalmi munkában készítik évről-évre ezt az értékes kiadványt, melynek lapjain feltárul Ferencváros fordulatos múltja, és rendkívül gazdag kulturális öröksége.

Az idei számban emlékezünk László Gyuri bácsira, aki 2005-ben indította útjára a Ferencvárosi Kalendáriumot. Társakat gyűjtött maga mellé, támogatókat talált, és mindvégig motorja volt a kezdeményezésnek. Gyuri bácsi 2011 januárjában távozott közülünk, halála nagy veszteség a közösség számára. Az a tény azonban, hogy nem szűnt meg a kiadvány, Gyuri bácsi bölcsességét és kitartását bizonyítja. Sikerült olyan társakat találnia, akik tovább viszik a kitűnő kezdeményezést, akikre sikerült átörökítenie a rá oly jellemző odaadást és lelkesedést.

József Attila, kerületünkben született költő írta 80 évvel ezelőtt, 1932-ben:
"E világon ha ütsz tanyát,
hétszer szűljön meg az anyád!"
Nos, a szerkesztőknek ez sikerült, hiszen a 2012-es kalendárium immár hetedik a sorban...

Idén ünnepelhetjük Ferencváros 220. születésnapját. II. Lipót császár 1792-es halála után városrészünk polgárai elérkezettnek látták az időt a névadásra. Mivel Teréz-, József- és Lipótváros már létezett, az uralkodását épp megkezdő Ferenc császárhoz folyamodtak, hogy engedélyezze nevének használatát. A Magyar Királyi Helytartótanács pedig 1792. december 4-én, Budán tartott ülésén ehhez hozzájárulását is adta.

Meggyőződésem, hogy két évszázad elteltével sem csökkent a ferencvárosi polgárok kezdeményezőkészsége, lelkesedése. A múlt ismeretének fontosságába vetett hitük, a jövőért érzett felelősségük, valamint egymás és a közösség iránti elkötelezettségük vállalásának példamutató eredménye a Ferencvárosi Kalendárium.

Kívánom, hogy a szerkesztők még sokáig találjanak örömöt munkájukban, mi olvasók pedig még sok éven keresztül lapozhassuk az évről-évre megjelenő új kalendáriumok lapjait, átadva a jövő generációinak Ferencváros szép és igaz történeteit. (2012)

dr. Bácskai János

Ferencváros polgármestere

Városunk és benne az egyes kerületek, önálló városrészek az emberi kezek és az emberi szellem alkotásai. Szinte lelkük, hangulatuk van, életünk közvetlen keretét adják. De milyen idén a Ferencvárosban az élet? Természetesen nehéz, mint mindenütt. Építkezések és útlezárások, gazdasági válság és az intézmények fenntartásának gondjai, sokszor elöregedett infrastruktúra, sőt még ma is beszélnek "elöregedő kerületről".

De vegyük észre a bíztató jeleket is. Régi szép házaink felújítása megmutatja a környezetünkben lévő sok nemes esztétikai értéket. Évtizedek óta itt lakó emberek emelik fel fejüket mondván: "Nem is vettük észre, hogy ilyen gyönyörű, elegáns helyen lakunk." És sorra jelennek meg a kerületben a vendéglők és kávéházak, sőt mintha az antikváriumok és könyvesboltok hagyományos útvonala, a Múzeum körút mára már a Ferencváros felé folytatódna. Joggal, hiszen van kereslet. Vannak itt rangos felsőoktatási intézmények, jó középiskolák, egyházi központok, és lakik sok olyan ember, aki után értékes könyvek maradnak. Vagy aki most adja a fejét az igényes gyűjtésre. Mert nem múlt el a nyomtatott könyv kora. Ahogyan hajdan a fényképezés feltalálásával a festett kép, a rajz, de a rézmetszet és a többi képzőművészeti műfaj nem veszítette el sem értékét, sem létjogosultságát, csak a szerepe változott meg, úgy ma a könyvnek is a puszta információrögzítő feladatát lassan átveszik az elektronikus adathordozók, de műtárgyként a könyv reneszánszát éli, és arisztokratikus, nemes gyönyörűséggé válik az olvasás, akárcsak egy színdarab megtekintése élőben vagy egy klasszikus koncert.

A 2010-es kalendáriummal immár ötödízben újra egy értékes könyvet tart kezében a ferencvárosi olvasó. Egy könyvet, amit szeretni lehet, mert az életünkről szól. Akár arról is, hogy hogyan lehet egészséges életmódot folytatni a mostani körülmények között, vagy arról, hogy mennyivel gazdagabb az életünk, ha észrevesszük magunk körül az emberi és történelmi értékeket. Ezeknek a tisztelete józanul, szerényen, de szilárdan megalapozza a saját méltóságunkba vetett bizalom érzetét. Aki pedig biztos és harmonikus a saját azonosságában, az könnyebben tudja szeretettel és türelemmel tisztelni a másét is.

Adja Isten, hogy az új évben bizalomban, reménységben, igazi emberi közösségben élhessen mindenki itt, a Ferencvárosban és szerte a világon. Ebben adjon segítséget ez a kalendárium is. (2010)

Dr. Erdő Péter

bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek

E sorok megírása előtt sokat gondolkoztam, hogy milyen címet is adjak ennek az írásnak, amely a 2008-as Kalendárium bevezetését jelentené. Tulajdonképpen az a kérdés,hogy minek szánjuk azt. Ha valami ünnepélyes megszólításnak, akkor azt írhatnánk kalendáriumunk elé, hogy Köszöntő. Ha bevezetést írnánk, akkor Bevezető. Ha a kalendáriummal az a készítők célja, hogy gondolatokat ébresszen, érdeklődést váltson ki az olvasóból a kötet céljai, mondanivalói iránt, akkor lehet az írás címe Bevezető gondolatok. Akkor hát el kell dönteni, hogy mi is a készítők célkitűzése. Erre nem könnyű egyértelmű választ adni, hiszen az első két Kalendáriummal (2006, 2007) azt a célt tűztük magunk elé, hogy a Kerület lakóinak olvas-mányos, érdekes, a multat és a jelent ismertető olyan könyvet adjunk a kezébe, amely sok részletben olvasható, bármikor elővehető és lassan lokálpatriotává teszi az olvasót. Igen ezt a célt fogalmaztuk meg már a szándék valóra váltásakor. Amikor az ötletet a XV kerületi Pestújhely, Újpalota, Rákospalota című kalendárium szélesebb körben való ismertetésekor felvetettem, azonnal többen is jelentkeztek részvételre. Ezekből a jelentkezőkből ma már egy szoros barátságben együt gondolkozó gárda lett, amelyhez nemcsak tartozni jó, de benne dolgozni is élmény. Természetesen vannak gondjaink, de ezek megoldása még soha, még rövid időre sem okozott széthúzást, feszültséget. A csapatban nincs egyetlen tényleges irodalmár, sokal inkább mérnőkök, fizikus, jogász, nyomdász, tanár és csak a feladat iránti lelkesedés viszi előre a teljesen térítés nélküli tevékenységet.

Az eddigi két kötetben a cikkek, tanulmányok, érdekes betétek szerzői föleg a szerkesztők voltak, de felkértünk 'külsősöket' is, akik természetesen emelték a színvonalat, szinesebbé tették a köteteket. A kötetek felépítése a naptárhoz igazodott és ezen, kalendáriumról lévén szó, ezután sem fogunk változtatni. Igyekeztünk minél többet bemutani a Ferencvárosból, annák multjából és jelenéből. Ehhez sok értékes-érdekes ember is tarozik. Megemlékeztünk itt élt kiválóságokról és interjúkban mutattunk be ma élőket is. Szomorú esetünk volt Lázár Ervinnel folytatott interjú, hiszen szinte élete utolsó napjaiban készíthettük el vele. Sajnos az '56-os forradalom parancsnokával Pongrácz Gergellyel már ez sem sikerült, mert a megbeszélt időpont előtt távozott sorainkból.

Ezután a kitérő után már tényleg rá kell térni a 2008-as célkitűzésekre és a folytatásokéra is és akkor már a címet is könnyebb lesz meghatározni.

A 2008-as esztendő részben azért fontos, mert az van előttünk és amikor e sorokat írom az esedékes kalendárium már szinte készen van. Ebben már kezdenek körvonalazódni új irányelveink. Ezek alapja legjobban úgy jellemezhető, hogy tegyünk bizonyos ismétlődéseket hagyománnyá. Ez különösen egyes, számunkra fontossá vált személyek - Dobai Péter, Koltay Gábor - és műfajok ismétlődéséből áll. Ilyen hagyomány lesz a multbeli és jelenkori ferencvárosi hírességek bemutatása. Ez véleményünk szerint a büszkeséget kell hogy fejlessze a kerület polgáraiban. Fontos a kerületi oktatási intézmények bemutatása. Kerületünkben számos műemlék és ilyen jellegű épület van, ne menjünk el ezek mellett közömbösen. Ezeket továbbra is szerepeltetni fogjuk. Annál is inkább mert vannak olyan ritkaságok és érdekességek, amelyeken mi is meglepődtünk és miért ne mutassuk meg ezeket olvasóinknak is. A közösségi élet bemutatását épp hogy elkezdtük, de szeretnénk ebből is hagyományt teremteni, ehhez azonban már segítségre is van szükség. Ebben az évben új szerzőt is avattunk, a sokoldalú Dinnyés Lászlót. 1848-ról megemlékező sorozatot jelentetünk meg az ő tollából. Sokoldalúsága abban is megnyilvánul, hogy a sorozathoz az ő grafikái adják a művészi hátteret. És most érkeztünk el a további fejlődést szolgáló célkitűzéshez. Hogy a Kalendáriumot a Ferencváros lakósai egyre közelebb érezzék magukhoz szólítunk mindenkit aki kedvet érez magában és ferencvárosi emlékei vannak, jelentkezzen és a szerkesztő bizottság nagy örömmel fogja venni a felkínált közreműködést akár leírásokkal, vagy képek közreadásával, ötletek közlésével. Várunk iskola leírásokat, keresünk gyüjteményeket, eldugott szép szobrokat, művészi belső tereket, régi épületek történeteit és még sok-sok ötletet, amelyek a Kerülethez köthetnek minket.

A leírt számos gondolat azt sugalja, hogy legyen ezen bevezetés címe Gondolatok 2008 elé és ezzel megoldódott a címadás gondja.

Zárásként mint az első két kalendárium főszerkesztője meg kell köszönnöm szerkesztőtársaim oadadó munkáját és további sok közös örömöt kívánok magunknak és különösen Boldizsár Laci barátunknak, aki a 2008-as Kalandáriumtól kezdve, annak föszerkesztője, ápolja fiatal hagyományainkat és fejlessze tovább a kalendáriumot még sok éven át. (2008)

László György

alapító főszerkesztő

Ez immár a 6. Ferencvárosi Kalendárium! Bizony, 2005 tavaszán még mi szerkesztők sem voltunk biztosak benne, hogy eljutunk idáig. Ekkor László Gyuri bácsi kezdeményezésére szerkesztőbizottság alakult azzal a céllal, hogy kiadjon egy kalendáriumot, amely bemutatja Ferencváros változatos értékeit. Valójában azt sem tudtuk, hogy ennyire gazdag és sokszínű ez a feladat, hogy Ferencváros múltja és jelene egy gyakorlatilag kimeríthetetlen kincsesbánya.

Hajdanán a falvakban és tanyákon a kalendárium a Biblia mellett az olvasás és művelődés szinte kizárólagos forrása volt, mely fontos tájékozódási pontokat, utalásokat nyújtott az év fontos ünnepeihez, betekintést a keresztény kultúrába.

A XXI. században természetesen botorság lenne arra számítani, hogy a kalendárium ma is hasonlóan kitüntetett szerephez juthat. De a jelenlegi információzuhatagban talán mégis segíthet eligazodni a világunkban, ahol időnként talán túl sokat is kapunk az olyan felesleges információkból, amelyhez valójában semmi közünk, mert térben és időben nagyon távol történik tőlünk; ugyanakkor sokszor semmit sem tudunk közvetlen környezetünkről, kerületünk történetéről, az utcánk névadójáról, a szomszéd házban lakókról. Különösen fontos lehet ez egy olyan városrészben, ahova a tömbrehabilitációnak köszönhetően oly sokan költöznek be újonnan. A Ferencvárosi Kalendárium -- a szerkesztők szándéka szerint -- szeretne hozzájárulni a maga szerény eszközeivel ahhoz a Tamási Áron által megfogalmazott életprogramhoz, miszerint: 'Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.'

Ezen cél érdekében a kalendárium évről évre elsősorban a kerület történetét és kulturális értékeit igyekszik bemutatni. Olvashatunk jelentős ipartörténeti, építészeti értékeinkről, a kerületünkben működő intézményekről. Bemutatásra kerülnek neves, itt tevékenykedő együttesek, interjúkat készítünk Ferencváros díszpolgáraival, és itt élő ismert tudósokkal, művészekkel. A kalendárium megemlékezik számos jelentős évfordulóról, és beszámol az előző év jelentősebb eseményeiről is.

A kalendárium egy archaikus műfaj, betekintés nagyapáink világába, ahol kicsit lelassul az idő. Az újságokat az ember gyorsan átlapozza, egy könyvhöz azonban le kell ülni. Olvasás közben pedig felidézhetjük elmúlt korok hangulatát és történéseit.

Ferencváros egy izgalmas hely, melynek gazdag a múltja, és ahol napjainkban is érdekes és látványos dolgok történnek.

Szolgáljon ez a könyv kalauzként Ferencvároshoz. (2011)

Boldizsár László

főszerkesztő